Атестація вчителів

               

             Нормативна база                                       Електронна атестація

 

               

           Алгоритм атестації                                             Портфоліо

 

               

                Документація                                              Атестація 2017г.      

 

       

            Перспективний план 

             атестації та КПК