Нормативна база

 

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА  БАЗА З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

l  Закони України:

 

- «Про освіту»;

 

- «Про загальну середню освіту»;

 

- «Про дошкільну освіту»;

 

- «Про позашкільну освіту».

 

l  Постанови Кабінету Міністрів України:

 

- від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 

- від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»;

 

- від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад»;

 

- від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

 

- від 26.04.2003 № 632 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників».

 

l  Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 

- від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

 

- від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

 

- від 04.07.2005 № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;

 

- від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 

 

                                 ПРЕЗЕНТАЦИЯ