Вступ до школи

 

Скоро настане той славний день,

День, якого ти чекаєш так давно, як чуда.

І, повір мені, дня кращого не буде,

Чим твій найперший шкільний день.

 

 

 

Вік майбутніх першокласників регламентується статтею 20 Закону України

"Про загальну середню освіту".

Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило,

з шести років.

 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р

N 204

«Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

Вступ до спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється в терміни, визначені навчальним закладом, незалежно від території обслуговування в формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють,

згідно з Інструкцією про порядок конкурсного прийому дітей

(учнів, вихованців) до гімназій , ліцеїв, колегіумів, спеціалізовані школи (затверджені наказом МОН 19.06.2003 N 389; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за N 547/7868).

Оскільки навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готовність до систематичного навчання визначається взаємозв'язаними компонентами: фізичною готовністю (станом здоров'я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

·         Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

·         Особистісна готовність характеризує уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі,

запас її знань, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність і ініціатива, розвиток потреби у спілкуванні, вміння встановити контакт з однолітками і дорослими.

·         Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприйняття, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам'ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.

 

Шкільний психолог і вчитель вивчають індивідуальні особливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток і виховання в процесі навчання після зарахування в 1 клас.

 

 

 

 

Перелік документів, необхідних для зарахування в школу:

  • заява на ім'я директора;

  • копія свідоцтва про народження дитини;

  • медична картка встановленого зразка