Пріоритети управління

Пріоритети управлінської діяльності:

 

- вдосконалення державно-громадської системи управління школою;

 

- оновлення традиційних форм процесу управління школою і організації освітнього процесу за допомогою впровадження інноваційних технологій та ІКТ;

 

- участь вчителів, учнів та батьків в процесі визначення пріоритетних напрямків педагогічного пошуку;

 

- залученість органів учнівського самоврядування в систему управління школою;

 

- соціальне партнерство школи з органами влади, вузами, наукою, культурою, бізнесом, громадськими організаціями;

 

- організація діяльності колективу школи згідно з концепцією успішності особистості учнів і педагогів;

 

- проектна і дослідницька діяльність учнів;

 

- портфоліо, моніторингові дослідження;

 

- презентація потенціалу школи (на сайті школи).