Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення (додаток 23 до ліцензійних умов)

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти;

Інформація про якісний склад педагогічних працівників.